Kreon

Schoonheid ontstaat niet door het toevoegen van een laatste detail, wel door het weglaten ervan. Aldus Kreon.

Bij Kreon wordt elke verlichtingsoplossing gereduceerd tot het strikt wezenlijke. Licht en lichtwerking staan hierbij centraal, het object zelf is als het ware een bouwsteen van de architectuur. De armaturen, ontdaan van elk overtollig detail, resulteren niet in een streng minimalisme maar in een architectonisch object.